เวลาปัจจุบัน: วันพฤหัสที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
เวลาเปิดบริการ: 8.30-17.00 น. เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดมหาวิทยาลัย)
ติดต่อ: 0-2800-6800-5 ต่อ 2208
หน้าหลัก สมาชิกห้องสมุด งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ งานดูแลระบบ รายงาน

ระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

ใช้เมนู(ด้านบน)สำหรับการจัดการโมดูลงานต่างๆ ของห้องสมุด (สามารถศึกษาตามคำแนะนำด้านล่างนี้)

หัวข้อคำอธิบาย
ระบบสมาชิกห้องสมุด

ใช้เมนูนี้สำหรับจัดการระบบสมาชิก)
  • ระบบสมาชิก (เพิ่ม, ค้นหา, แก้ไข, ลบ)
  • ระบบยืมทรัพยากรสารสนเทศ
  • ระบบคืนทรัพยากรสารสนเทศ
งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศใช้เมนูนสำหรับบันทึกข้อมูลรายการบรรณานุกรม
  • เพิ่ม, ค้นหา, แก้ไข, ลบ, นำเข้า, ส่งออก
งานดูแลระบบ

ใช้เมนูสำหรับกำหนดผู้ใช้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลระบบ
  • ผู้ใช้งานระบบ (เพิ่ม, แก้ไข, รหัสผ่าน, ลบ)
  • ตั้งค่าทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
  • ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
  • แสดงหมวดหมู่
  • จัดการหน้าจอระบบ
รายงานใช้เมนูนี้สำหรับออกผลรายงานและสถิติ
  • แสดงผลรายงานและสถิติต่างๆ
  • บาร์โค้ด