เวลาปัจจุบัน: วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2567
เวลาเปิดบริการ: 8.30-17.00 น. เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดมหาวิทยาลัย)
ติดต่อ: 0-2800-6800-5 ต่อ 2208
หน้าหลัก สมาชิกห้องสมุด งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ งานดูแลระบบ รายงาน

รายชื่อผู้พัฒนา

ซอฟต์แวร์นี้พัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม OpenBiblio ที่ โอเพ่นดรีม และ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนาต่อจาก OpenBiblio version 0.6.1 database version 0.6.0 โดย Dave Stevens  (สงวนลิขสิทธิ์ © 2002-2005 ) ซึ่งอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License 

นายศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้พัฒนาเพิ่มเติม โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1. ส่วนของการลบแบบหลายบรรณานุกรมของงานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
1.) ในส่วนของชื่อเรื่อง แก้ไขให้เชื่อมโยงไปยังข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้
2.) สร้าง Link ชื่อผู้แต่งให้เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.) ลบรายการสำเนาหนังสือ และประวัติการยืม-คืนของรายการบรรณานุกรมที่ถูกลบไปแล้ว แต่ยังมีข้อมูลค้างอยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งไม่มีประโยชน์และทำให้ระบบฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่จำเป็น
2. ปรับขนาดบาร์โค้ดติดหนังสือ ให้เหมาะสมกับภาษาไทยขึ้น
3. แก้ไขให้ระบบสามารถพิมพ์บัตรสมาชิกได้ พร้อมมีรูปถ่ายสมาชิก
4. ปรับปรุงระบบให้ผู้ที่ยังไม่ได้คืนทรัพยากรสารสนเทศที่เลยกำหนดจะต้องคืนและเสียค่าปรับเสียก่อน จึงจะอนุญาตให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศรายการอื่นๆได้
5. ปรับปรุงให้สมาชิกแต่ละประเภทมีระยะเวลาในการคืนทรัพยากรสารสนเทศสอดคล้องตามระเบียบของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ุ6. จำกัดจำนวนการยืมของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทได้ โดยนับรวมกันไม่ให้เกินจำนวนตามระเบียบของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
7. ปรับปรุงข้อผิดพลาดอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้สมบูรณ์ขึ้น ฯลฯ